Smertelindring

22.11.2022Versjon 0.4

Generelt 

God smertelindring kan blant annet bidra til å redusere tid på respirator, korte ned liggetid på intensiv samt bidra til tidligere mobilisering. Det bør foreligge en skriftlig nedtrappingsplan for smertestillende ved utskrivelse fra sykehuset.

Vurder henvisning til akuttsmerteteam for hjelp til optimalisering av smertelindring (tilsynsforespørsel, SO Hau SMERTE Akuttsmerteteam Henvisning)