Smertelindring

16.05.2023Versjon 0.5

Generelt 

God smertelindring kan blant annet bidra til å redusere tid på respirator, korte ned liggetid på intensiv samt bidra til tidligere mobilisering. God smertelindring vil bedre søvnkvalitet og dermed kunne forebygge utvikling av delir, det vil også bedre appetitt og dermed redusere uønsket vekttap. Ved thoraxskader vil god smertelindring være essensielt mtp å forebygge slimstagnasjon, atelektaser og utvikling av pneumoni og respirasjonssvikt.

 

Husk på behov for tarmtømmingsregime under behandling med smertestillende, særlig morfinpreparater.

Det bør foreligge en skriftlig nedtrappingsplan for smertestillende ved utskrivelse fra sykehuset og pasient/pårørende bør få god informasjon rundt bruk av smertestillende før utskrivelse.

 

Vurder henvisning til akuttsmerteteam for hjelp til optimalisering av smertelindring (tilsynsforespørsel, SO Hau SMERTE Akuttsmerteteam Henvisning)