Brannskadebehandling

08.01.2018Versjon 0.3

Initialbehandling, skadevurdering og akuttkirurgi 

Denne prosedyren er i noverande form ikkje tilpassa formatet til metodeboka. Inntil den er tilpassa, vil denne vere å finne som pdf-vedlegg.

 

Brannskade - Initialbehandling, skadevurdering og akuttkirurgi