Cuboidfrakturer

15.03.2018Versjon 0.2Forfatter: Benedikt Arni Jonsson

Klinikk 

Smerter i bruddområdet. Hematom og hevelse kan ses. Smerter ved gange.

Cuboid viktig stabilisator i laterale søyle, forkortning gir abduksjon og overpronasjon

Ledsagende skader 

Sjelden isolert fraktur, 75 % har andre skader i forfot, midtfot eller bakfot.

Spesielt kombinert med frakturluksasjon i TMT-rekken (Lisfranc) eller TN-ledds skade.

Diagnostikk 

Rtg. AP, lateral og skråprojeksjoner.

Lav terskel for CT (tette snitt).

Rtg/CT frisk side kan være nyttig.

MR kan avdekke stress/insuffisiensfrakturer.

Klassifikasjon 

Avulsjonsfrakturer:

Lavenergi. Vridning/overtråkk, avulsjon av calcaneocubiod ligament.

 

Kompresjonsfraktuer(nøtteknekker):

Høyenergi. Fall fra høyde eller trafikk. Kraftig aksial belastning på plantarflektert og evertert fot hvor cuboid blir knust mellom calcaneus og 4./ 5. metatars (nøtteknekker).

Cuboid viktig stabilisator i laterale søyle, forkortning gir abduksjon og overpronasjon.

Behandling  

Isolerte, udislokerte frakturer behandles konservativt; bind/gips/Walker i 4-8 uker.

 

Dislokerter frakturer behandles operativt.

 

Åpne skader og luksasjoner opereres øyeblikkelig. Temporær fiksasjon med pinner og /eller ekstern fiksasjon.  Åpen eller perkutan teknikk dersom ikke mulig å reponere lukket. Definitiv frakturkirurgi når bløtvev og kirurgisk kompetanse tillater det.

 

Hovedmålet er å gjennomrette lengde og akseforhold i lateral søyle.

 

Leddkongruens i CC-ledd og TMT 4-5 sekundært mål.

 

ORIF via dorsolateral tilgang. Fiksasjon med skrue/plateosteostyntese, ofte behov for beingraft. Temporær overbroende platefiksasjon (intern eksfiks) eller ekstern fiksasjon ved komminutt fraktur.

Etterbehandling 

Gips/Walker i 6-12 uker. Starte ROM rundt  6. uke. Touch-belaste første 6 uker, hælbelaste inntil 12 uker postop.  

Kontroll 

Isolerte, udislokerte frakturer behandlet konservativt med bind/gips/Walker i 4-8 uker. Følges med rtg 6 uker og evt 12 uker.

 

Opererte:

Rtg. 6 & 12 uker, 6 og 12 mnd.

Prognose  

Avhengig av skadens alvorlighetsgrad samt kvaliteten på reposisjon/fiksasjon.