Posterior Femoral Cut N blokade

12.08.2022Versjon 0.1Forfatter: Elin Strandenes

Indikasjoner 

Behov for anestesi av hud på bakside lår, inkl fossa poplitea.

Stor knekirurgi og låramputasjoner der narkose ikke er anbefalt (i kombinasjon med blokade av Ischias- Femoralis- og Obturatoriusnn.)

Teknikk 

Pasientposisjon: sideleie, aktuell side opp.

Probeplassering: subglutealt, i folden. Post fem cut N er plassert medialt for Ischiasnerven.

Hos slanke personer kan lineær probe anvendes.

In-plane teknikk, lateralt til medialt, 5ml lokalanestesi perineuralt.

 

 

UL 

Posterior Femoral Cutaneous Nerve (PFCN) superfiscielt for  N.Ischiadicus, enten medialt eller lateralt.

Godt landemerke: Biceps Femoris: PFCN ligger langs laterale kant av muskelen.

Like ved PFCN kan man ofte se en liten arterie (Inferior Gluteal A).

PFCN er ofte mandelformet. Ligger superfiscielt for "the deep investing fascia of the thigh"(blå strek). Nedover distalt kan nerven følges superfiscielt for Biceps femoris, i medial retning.

Median diameter: ca 4mm (median diameter på SN: 16,5mm)

 

Subglutealt: LA spres ikke fra PFCN til SN eller omvendt da det ligger en fasciebarriære mellom (blå linje i nederste bilde). To injeksjonssteder er derfor nødvendig ved behov for bedøvelse av både SN og PFCN.

 

Gul stjerne = PFCN

BF = Biceps Femoris

SN = Sciatic Nerve

 

 

Tverrsnitt av PFCN er ofte mandelformet.

PFCN = Posterior Femoral Cutaneous Nerve

GM = Gluteus Maximus

GT = Greater Trochanter

BF = Biceps Femoris

SN = Schiatic Nerve

Blå linje = deep investing muscular fascia of the thigh

Gul linje = Fascia Lata

 

Innervasjonsområde 

Anatomi 

Kommer fra Sacralplexus, S1-3, både anterior og posterior divisjon.

 

Høyre lår sett bakfra:

M. Biceps Femoris er her farget orange.

M.Semitendinosus ligger medialt for Biceps Femoris.

PFCN kommer ut under Gluteus maximus og innerverer bakside lår.

 

 

Her er Gluteus Max fjernet og Ischias nerven visualisert. Ligger lateralt for PFCN og dypt for Biceps femoris.

 

Anatomi 

Referanser 

Ultrasound-guided Posterior Femoral Cutaneous Nerve Block. A cadaveric study. CS Johnson et al, J Ultrasound Med 2018

Usabcd