Vaginalprøve

28.06.2022Versjon 0.3

Indikasjon for prøvetaking 

Prøvetakingsutstyr 

 
Alinity multi-Collect kit   eSwab    

 

Tynn pensel

 

 

Tykk pensel

Veneria-PCR   Ved behov for dyrkning

 

Utførelse 

Pinnen føres inn i skjeden og strykes rundt i skjedeveggen i 10-15 sekunder. Underlivsprøven kan tas av pasienten selv.

Prøvebehandling 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.