Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Bordetella pertussis (kikhoste) DNA

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Ingvild Klundby, Elisabeth Toverud Landaas, Andreas LindGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2022-09-28

Indikasjon for prøvetaking 

Klinisk mistanke om kikhoste (symptomvarighet under 4 uker).

Analysevalg ved mistenkt kikhoste er avhengig av sykdomsvarighet:

< 2 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA

2 - 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) DNA og Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

> 4 uker: Bordetella pertussis (kikhoste) toksin IgG

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av Bordetella pertussis DNA med sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Analyseplattform: Panther Fusion (Hologic).

Utførende laboratorium 

Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi, OUS Ullevål.

Svar 

Påvist/Ikke påvist.

Svartid 

Prøver blir registrert og analysert fortløpende innenfor åpningstiden, og svarene overføres til DIPS og andre systemer som mottar elektroniske svar når de er ferdig.

Svartid ca. 4-8 timer fra prøven er registrert. Ved store prøvemengder kan svartid bli noe lengre.

Tolkning 

Bordetella pertussis (kikhoste) DNA påvises tidlig i sykdomsforløpet. Etter 3-4 ukers sykdomsvarighet vil DNA ofte ikke lenger være detekterbart, tross vedvarende symptomer.

Merknader 

Kikhoste er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.