Cerclage

24.09.2018Versjon 1.3Forfatter: Britt Iren Skeide

Generelt 

Antacida: Na-citrat  20 - 30 ml p.o. før anestesistart.

Spinal anestesi 

Teknikk:

Innstikksnivå: L2/L3, L3/L4 eller L4/L5

Nål: Pencilpoint 27G eller 25G                                     

 

Dosering:       

Marcain tung 5mg/ml: 2 ml-2,5 ml