Anestesi ved kirurgisk forløsning på fødeavdelingen

01.03.2021Versjon 2.1Forfatter: Elin Bjørnestad

Generelt 

Målet er tilstrekkelig analgesi eller anestesi til vaginal forløsning. Forutsetter obstetrisk og anestesiologisk risikovurdering. Kommunikasjon med obstetriker om tidsaspekt, rier og trykkekraft.

Vakumekstraksjon 

Ønsker god analgesi, men rier og trykkekraft ønskes mest mulig bevart.

 

 • EDA:
  • Chloroprocain 30 mg/ml
  • Lidocain 20 mg/ml + Adrenalin 5 µg/ml
 • Dosering: 30-50% av dosering ved sectio
 • EDA som ikke virker optimalt i perineum kan suppleres med pudendal- eller lokalanestesi. Obs. maxdose for lokalanestesimidler!

 

 • SA:
  • Bupivacain 1.25-2.5 mg og Sufenta 2.5-5 μg
  • Event. NaCl 0,9% til totalvolum på 2 ml

 

Anestesipersonell tilstede til barnet er forløst. Dersom kvinnen er stabil og har førlighet i bena, kan hun etter fødsel forbli på fødestuen.

Utskjæringstang 

Ønsker god analgesi. Ikke avhengig av rier og trykkekraft. Medikamenter som ved vakumforløsning.

Høy tang/rotasjonstang 

Monitorering som ved sectio. Luftveisutstyr tilgjengelig inne på stuen. Anestesiapparat tilkoblet på fødestuen dersom kvinnen skal ha generell anestesi. 

 

 • EDA:
  • Chloroprocain 30 mg/ml
  • Lidocain 20 mg/ml + Adrenalin 5 µg/ml
 • Dosering: 80-100% av dosering ved sectio
 • EDA som ikke virker optimalt i perineum kan suppleres med pudendal- eller lokalanestesi. Obs maxdoser for lokalanestesimidler!

 

 • SA: 
  • Bupivacain 5 mg/ml og fentanyl/sufenta
  • Dosering: 80-100% av dosering ved sectio

 

Anestesilege og anestesisykepleier tilstede til barnet er forløst.

Overvåkning på postoperativ seksjon etter vanlige kriterier.

Dokumentasjon på anestesijournal.

Anestesiberedskap ved tvillinger / seteleie / kirurgiske forløsninger 

 • Etter avtale med obstetriker.
 • ENTEN: velfungerende epiduralkateter ELLER: anestesiapparat tilkoblet på fødestuen.
 • Anestesipersonell behøver ikke å være fysisk tilstede på fødestuen, men må være tilgjengelig på kort varsel.