Helse Nord

15.09.2021Versjon 0.3

Definisjon 

Institusjoner

UNN Tromsø og Harstad

07766

Finnmarkssykehuset (Alta, Hammerfest, Karasjok, Kirkenes, Lakselv, Tana)

78 42 10 00

UNN Narvik

76 96 80 00

Nordlandssykehuset Bodø

75 53 40 00

Helgelandssykehuset Mo i Rana

75 12 51 00

Longyearbyen sykehus

79 02 42 00

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Helsedirektoratet

81 02 00 50