Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Neisseria gonorrhoeae

02.05.2024Versjon 1.4Forfatter: Jørgen Bjørnholt, Karianne Wiger GammelsrudGodkjent av: Marius HoltetGodkjent dato: 2023-05-16

2022 

Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål
Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2022.

2021 

Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål
Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2021.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2021.

2020 

Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål
Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2020.

2019 

Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, % resistens
Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, % resistens Graf som viser % av alle materialer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens mot i 2019.
Graf som viser % av alle materialer som har resistens, og hvilket antibiotikum som det er resistens mot i 2019.

Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål
Neisseria gonorrhoeae i alle materialer, Ullevål Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.
Tabell som viser alle materialer på Ullevål, og hvilke resistensinfo som foreligger for 2019.