Analyser

Legionella dyrkning

15.12.2020Versjon 1.3Forfatter: Linn Merete Brendefur Corwin

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om pneumoni forårsaket av Legionella. Se også Legionella DNA og Legionellaantigen (urin).

Prøvemateriale 

Bronkial skyllevæskeIndusert sputumEkspektorat.

Evt. annet materiale fra nedre luftveier; f.eks. pleuravæske, lungeautopsi.

Oppbevaring og forsendelse 

Kort transporttid og oppbevaring i kjøleskap forut for transport tilstrebes.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning.

Utførende laboratorium 

Legionella spp (lenke til Metodekatalogen)

Svar 

Oppvekst av Legionella sp. rapporteres med mengdeangivelse.

Svartid 

Legionella sp. kan vokse etter 3-4 dagers inkubering.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Tolkning 

  • Legionella species forårsaker vanligvis pneumoni, som kan være alvorlig
  • Pontiac-feber er en mildere febersykdom uten pneumoni. Legionella pneumophila kan gi sykdom hos immunfriske. Andre Legionella sp. vil vanligvis gi sykdom kun hos immunsupprimerte individer      
  • L. pneumophila er ansvarlig for ca 85 % av rapporterte tilfelle av Legionella-infeksjon
  • De resterende tilfellene er særlig knyttet til L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii og L. longbeachae
  • L. pneumophila inndeles i 15 serogrupper; det er hyppigst serogruppe 1, dernest serogruppe 4 og 6, som forårsaker sykdom

Merknader 

Funn av Legionella er nominativt meldepliktig (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.