Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Cytomegalovirus (CMV)

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
22.03.2024Versjon 1.0Forfatter: Kristine SchiøtzGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2024-03-22

Indikasjon for prøvetaking 

  • Immunstatus
  • Mistanke om primær CMV-infeksjon (inkludert mistanke om kyssesyke, se også Epstein Barr virus)
  • Mistanke om reaktivering/kronisk CMV-infeksjon
  • Terapisvikt under pågående CMV-behandling
  • Nyfødte som ikke passerer nyfødt hørselsscreening

Tolkning 

Ved primærinfeksjon kan IgM antistoffer påvises samtidig med at symptomene opptrer.
Omtrent én uke etter er spesifikke Cytomegalovirus (CMV) IgG antistoffer påvisbare. CMV IgG antistoffer vedvarer normalt resten av livet, mens IgM forsvinner.