Analyser

Clostridium difficile ribotyping

07.06.2021Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Genetisk karakterisering av Clostridium difficile isolater.

Prøvemateriale 

Renkultur av Clostridium difficile.

Rekvirering  

Rekvireres av laboratoriet på grunnlag av påvist Clostridium difficile toksingen i fæces med påfølgende Clostridium difficile dyrkning.

Undersøkelsesprinsipp 

Ved PCR ribotyping kopieres og masseproduseres regionen mellom 16s og 23s i rRNA operonet. Antall regioner og størrelsen på denne regionen varierer mellom ulike stammer og dette gir en variasjon av PCR produkter der antall og størrelse vil variere fra stamme til stamme.

Svar 

Stammens ribotype.

Tolkning 

Etter amplifisering undersøkes DNA-fragmenter ved gelelektroforese. Det vil opptre en rekke bånd, båndmønsteret sjekkes mot et referansebibliotek av C. difficile stammer og dette avgjør hvilken ribotype isolatet kan karakteriseres som.

Merknader 

Ribotyping kan differensiere mellom >800 forskjellige typer av C. difficile.