Serøs coxitt

20.09.2021Versjon 1.4Forfatter: Vera Halvorsen og Anders Grønseth

Generelt 

Serøs coxitt er den vanligste hoftelidelsen hos barn. Forekommer oftest i alderen 3-10 år, dobbelt så ofte hos gutter. Primærutredningen skjer hos pediaterne. Enkelte ganger foreligger sykdommen bilateralt og enkelte får gjentatte episoder med symptomer. Uvanlige forløp fører ofte til viderehenvisning til barnereumatolog. Etiologien er ukjent. Pasienten har ofte hatt øvre luftveissymptomer før hoftesymptomene debuterer. Andre har hatt gastroenteritt.

Klinikk 

Smerter i hofteregionen samt nedover låret eller i kneet i et par dager (< 1 uke). Økte smerter ved belastning av hofteleddet. Barnet halter eller har så mye vondt at det ikke vil gå. Barnet ligger oftest med hofteleddet i lett fleksjon, utadrotasjon og abduksjon. Passive bevegelser i hofteleddet er smertefulle og bevegelsesutslagene er innskrenkede.

Diagnostikk 

Utelukk i første omgang septisk artritt, osteomyelitt, CLP eller epifysiolyse ved rtg. bekken med hofter samt ultralyd av hofter. Infeksjonslab. MR er indisert ved vedvarende kliniske funn og/eller negativ rtg. og ultralyd og ved forhøyede infeksjonsparametre (enten CRP, hvite eller SR) og særlig ved feber > 38- 38,5. Ved forhøyede infeksjonsparametre og økt væske i hofteleddet ved ultralyd, mistenkes septisk atritt.

Behandling 

Symptomatisk behandling i form av analgetika, ev. antiflogistika. Avlaste ved smerter. En god regel er at barnet skal bli gradvis bedre, ikke verre, dag for dag. Barn som er bedre, men ikke bra, etter en uke eller to, skal henvises til kontroll hos barneortoped innen en måned.

Referanser 

  1. Lovell and Winter's Pediatric orthopaedics, Lippincott Williams & Wilkins 7th ed., 2014