Syndesmoseskade - Kronisk

05.04.2020Versjon 1.4Forfatter: Jonas Rydinge og Kjetil Hvaal

Generelt 

Sykehistorie med tidligere ankelskade, feildiagnostisert/ubehandlet/underbehandlet ev. reluksasjon.

Klinikk 

Verking og hevelse i ankel. Funksjonell instabilitet. Ømhet over nedre fremre del av syndesmosen og ved utadrotasjonstest. Fremre impingement test ofte positiv (Anteriore Inferiore TibioFibulare ligament, AITF).

Diagnostikk 

Vektbærende rtg. ankel kan vise lateral subluksasjon av talus (medial clear space > 4 mm), kort fibula (falketann/Shentons ankellinje/ ball-tegn). CT av begge ankler kan vise inkonguens i syndesmose (> 2mm sideforskjell). Latent instabilitet vises ved stress-test: utadrotasjon medfører økt gaffelsprik på syk side (økning på 3-4 mm på rtg.)

Behandling 

Ortose kan anvendes ved lave fysiske krav eller svekket almentilstand.

 

Operativ behandling

Nedre syndesmosesmerter/positiv fremre impingement test uten påvisbar latent instabilitet: Fremre ankelskopi med debridement av overskytende arrvev fra AITF området og mediale ”gutter”. Hvis over 3,5 mm ( = 3,5 mm shaverhode) sprik i syndesmosen ved artroskopi behandle som instabilitet.

 

Med instabilitet, latent eller åpenbar: debridement av syndesmosen, skopisk forsøksvis, ev. åpen metode m korreksjon av benet deformitet: osteotomi med derotasjon og korreksjon av lengde, reposisjon av syndesmosen, skruefiksasjon og Tightrope. Medialt debridement gjøres enklest artroskopisk.

Etterbehandling 

Walker 24/7 i 2-3 uker. ROM-øvelser fra dag 1 og kontaktbelaste i Walker. Belaste til smertegrense i Walker fra 6-8 uker. Fjerne syndesmoseskrue etter 10 uker. Ikke fjerne Tightrope.

Komplikasjoner 

ledering av n per. sup lat , forøvrig generelle komplikasjoner

Kontroll 

Telefonkontroll 3 mndr

Prognose 

Avhengig av utgangspunkt. Ankelartrose ved lengrestående feilstilling er ikke dokumentert.

Referanser 

  1. Rammelt. An update on the evaluation and treatmnet of syndesmotic injuries. 2015. Eur J Trauma Emerg Surg