Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Dyrkning av biopsier/vevsprøver

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Karianne Wiger Gammelsrud, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

Ved mistanke om infeksjon i vev.

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

Prøvetaking og behandling 

Oppbevaring og forsendelse 

  • Prøven bør transporteres så raskt som mulig i sterilt prøveglass.
  • Hvis prøven er liten anbefales det å legge den i sterilt saltvann for å forhindre uttørking
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning eller PCR-undersøkelser

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriedyrkning (aerob og anaerob) og soppdyrkning.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse der dette er indisert.

Svartid 

Negative svar: Vanligvis 3 dager

 

Ved spesielle problemstillinger som f.eks ved mistanke om proteseinfekjsoner vil inkuberingstiden forlenges og negativt svar vil først foreligge etter 5-7 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.