Insulin-toleranse test (ITT)

29.04.2024Versjon 1.3Forfatter: Stine L. Fougner og Anders P. Jørgensen

Indikasjon 

Test for å bedømme hypofysens ACTH-reserve og binyrenes kortisolrespons.

 

Test for å bedømme hypofysens evne til å skille ut veksthormon ved mistenkt veksthormonmangel.

Kontraindikasjon 

Epilepsi, tidligere kramper, ustabil koronarsykdom. Kjent hypokortisolisme og ubehandlet hypotyreose. Hypokalemi og glykogenlagringssykdommer.

 

Nytte må vurderes mot risiko hos eldre og pasienter med kjent stabil kardiovaskulær sykdom.

Praktisk gjennomføring 

Dersom det er ACTH-kortisol-aksen som skal undersøkes skal ikke pasienten ta kortisol samme morgen eller kvelden før. Pasienten møter fastende, men kan ta morgenmedisiner med et glass vann. Gjør klar:

 • Utstyr til prøvetaking
 • Søt drikke – juice eller saft
 • Glukose 20 % for intravenøst bruk
 • SoluCortef 100 mg.

 

Testen gjennomføres med pasienten i seng eller liggestol.

 • Perifer venekateter anlegges i god albuevene. Pasienten hviler 15 minutter før teststart.
 • Sykepleier er hos pasienten under hele testen. Lege skal være i nærheten under testen.
 • Ta nullblodprøve til ACTH, kortisol, veksthormon og glukose.
 • Sett 0,1–0,15 mIE insulin per kg kroppsvekt intravenøst. Doseres av lege.

 

Bruk høyere dose ved kjent insulinresistens. Fastende blodsukker > 5,5 mmol/L indikerer behov for større insulindose.

 • Ta deretter blodprøver etter 15, 30, 45, 60, 75, 90 og 120 minutter til ACTH, kortisol, veksthormon og glukose.
 • Samtidig følges blodsukkeret ved måling på glucometer.
 • Symptomer og pasients blodsukker føres fortløpende i skjema.
 • Hypoglykemi er oppnådd ved blodsukker < 2,2 mmol/L og/eller følingssymptomer som svetting, hjertebank og symptomer på nevroglykopeni.
 • Noter tidspunktet for hypoglykemi (inntrer vanligvis etter 20–30 minutter). Ta blodprøve til glukose bestemmelse på sentrallaboratoriet.
 • Gi søt saft, juice eller sukkroseløsning per oralt etter hypoglykemi.
 • Fortsett prøvetakningen.
 • Ved uttalte symptomer på hypoglykemi gis 10–15 ml glukose 20 % intravenøst.
 • Ved langvarig hypoglykemi, hypotensjon eller uttalte symptomer gis SoluCortef intravenøst. Obs pasienter som allerede har kjent kortisolmangel.

 

Dersom ikke hypoglykemi er oppnådd innen 30 minutter; vurder å gi mer insulin. Dette bestemmes og doseres av lege. Når testen er avsluttet skal pasienten spise og observeres i avdelingen i minst 2 timer. Ikke fjern perifer venekateteret før pasienten kan reise. Informer pasienten om å innta hyppige måltider og å unngå fysiske anstrengelser/trening resten av dagen.

Bivirkninger/komplikasjoner 

Bevissthetstap, kramper, arrytmi, angina pectoris/hjerteinfarkt.

Tolkning 

 • Stigning i p-kortisol til > 500 nmol/L1 regnes som tilstrekkelig respons. Enkelte pasienter kan være stresset av testsituasjonen og har adekvat utgangsverdi med liten stigning under testen.
 • Hos voksne er uttalt veksthormonmangel definert som stigning til < 3,0 µg/L. Hos friske forventes respons til > 5,0 µg/L.2
 • Selv om ITT regnes som en gullstandardtest er det vist intra-individuell variasjon i testresponsen.

 

1 Sann grenseverdi er metodeavhengig og sannsynlig betydelig lavere ved nye assay med monoklonale antistoffer eller LCMS-teknikk.

2 Grenseverdiene (fra referanse 2) går igjen i internasjonale retningslinjer, men det er gjort mange skifter i analysemetodene siden verdiene ble etablert i 1994.

Referanser 

 1. Lee, P., J.R. Greenfield, and K.K. Ho, Factors determining inadequate hypoglycaemia during insulin tolerance testing (ITT) after pituitary surgery. Clin Endocrinol (Oxf), 2009. 71(1): p. 82-5. DOI: 10.1111/j.1365-2265.2008.03466.x
 2. Hoffman, D.M., et al., Diagnosis of growth-hormone deficiency in adults. Lancet, 1994. 343(8905): p. 1064-8. DOI: 10.1016/s0140-6736(94)90181-3
 3. Hoeck, H.C., et al., Test of growth hormone secretion in adults: poor reproducibility of the insulin tolerance test. Eur J Endocrinol, 1995. 133(3): p. 305-12. DOI: 10.1530/eje.0.1330305
 4. Bart’s endocrine e-protocols pituitary function. bartsendocrinology.co.uk