Calcaneovalgus og Planovalgus hos voksne

20.09.2021Versjon 1.6Forfatter: Are Stødle og Kjetil Hvaal

Generelt 

Pasienter med pes calcaneovalgus har oftest historie tilbake til medfødt deformitet. 1 av 5 har medfødt calcaneovalgus (ofte omtalt som plattfot), de aller fleste med lite symptomer. Deformiteten kan også oppstå eller bli symptomgivende og forverret ved:

 • Progredierende dysfunksjon av tibialis posterior senen.
 • Artrose/artritt i fotroten
 • Calcaneusfraktur/annen fotrotsfraktur eller ankel/Pilonfraktur med feilstilling
 • Tarsal koalisjon

Klinikk 

 • Avflatet lengdebue.
 • Bakfotsvalgus, ved uttalt valgus feilstilling kan pasientene utvikle lateralt impingement under fibula.
 • Forfotsabduksjon: ”Too many toes sign” ved inspeksjon bakfra.
 • Relativ spissfot med stram gastrocnemius muskulatur (posistiv Silfverskiölds test).
 • Kan deles in i fleksibel og rigid deformitet. Manglende fleksibilitet indikerer artrose eller koalisjon.
 • Manglende evne til tå-reis på et bein og ingen inversjon i hæl ved tå-reis indikerer tibialis posterior dysfunksjon plantarflektert og fot abdusert (nøytraliserer tibialis anterior). Pasienten inverterer så mot motstand (undersøkers hånd presser mot medialsiden av 1. metatars).
 • Kraft i tibialis posterior kan også undersøkes ved å holde ankel/fot i plantar fleksjon og eversjon (nøytraliserer tibialis anterior), pasienten inverterer mens undersøker holder i mot medialt 1. metatars.
 • Ved langtkommen tilstand kan fiksert forfots supinasjon ses.

Diagnostikk 

Røntgen av ankel og fot (skal tas med belastning):

 • Side bilde av fot/ankel viser ”sag”-hengekøye med kryssende akser mellom talus og 1. metatars på sidebilde (Laterale Mearys vinkel). Overprojeksjon mellom talus og calcaneus. Cuneiforme - 5. metatars høyde.
 • AP bilde viser dekingsgrad av caput tali / naviculare, AP Mearys vinkel.
 • Aksiale bilder av bakfot: viser bakfots alignment

 

CT brukes ofte i tillegg for å avdekke utbredelse av artrose og koalisjoner.

 

MR kan brukes til å avdekke patologi ved f.eks tibialis posterior sene, springligament, deltoid ligament

Behandling 

Konservative behandling

Myke fotsenger med maksimal tolererbar lengdebuestøtte vil hjelpe mange. Skjema 10.7 Q66.4.

Spesialsko vil kun unntaksvis være indisert; der hvor deformiteten ( med aksefeil) umuliggjør tilpasning i konfeksjonssko.

 

Operativ behandling

Fleksibel deformitet (vurdering av hvilke prosedyrer man skal benytte må gjøres for hver enkelt pasient )

 • Gastrocnemius tenotomi
 • Medialiserende calcaneus osteotomi
 • Lateral søyle forlengelse
 • Transposisjon av FDL til naviculare
 • Duplikasjon av springligamentet, ev rekonstruksjon
 • Plantariserende TMT-1 artrodese ev. medial åpen kile osteotomi mediale cunieforme (Cotton prosedyre)
 • Deltoid ligament rekonstruksjon

 

Rigid defomitet

 • Artrodeser med korreksjon av deformitet anbefales: Dippel (subtalar og talonavicular) eventuelt trippel (subtalar, talonavicular, samt calcaneocuboid dersom artrose)
 • Gastrocnemius tenotomi
 • Ved betydelig overvekt og fleksibel deformitet bør også artrodeser vurderes.

 

Rigid deformitet ved koalisjon

 • Reseksjon av koalisjon hvis fibrøs
 • Artrodese ved benet koalisjon

Etterbehandling 

 • Gipslaske 3 uker - i lett inversjon+equinus ved medial bløtdelsrekonstruksjon
 • Walker kontaktbelaste inntil 8 uker
 • Fra og med 8 uker belaste til smertegrensen i Walker
 • Fra og med 10-12 uker overgang til sko
 • Alle pasienter som opereres med artrodese skal behanldes med D-vitamin; Benferol 50 000IE x1 pr uke i 3 uker.
  • D-vitaminstatus tas under oppholdet ev operasjonsdagen ved dagkirurgi. Ved lav verdi gjentas behandlingen en gang for nye 3 uker.
  • Unntak er pasienter som står fast på D-vitaminer.

Komplikasjoner 

 • Under-/overkorreksjon
 • Vedvarende smerter- ingen data støtter at operativ korreksjon forhindrer fremtidig artroseutvikling
 • Infeksjon
 • Manglende tilheling
 • Residiv av feilstilling.
 • Skade på nerver/blodkar

Kontroll 

Post operativt røngenbilder

2-3 uker: overgang til Walker ortose og seponering av suturer

6-8 uker: kontroll med røntgen

12 uker kontroll med røntgen (kan gjøres som telefonkonsultasjon dersom det går bra med pasienten)

Referanser 

 1. Mann´s Surgery of the Foot and Ankle, 9th Edition