Analyser

Reinbremslarve antistoff

13.12.2020Versjon 1.1

Indikasjon 

  • Mistanke om infeksjon med reinbremslarve (Hypoderma tarandi).
  • Utredning av migrerende hevelser i hode/hals-området eller periorbitale ødem hos personer som har oppholdt seg i reinområder.
  • Ved funn av intraokulær larve.
  • Symptomer opptrer oftest på høsten.

Prøvemateriale 

Serum

Minimum 50 µL.

Rekvirering  

Prøven kan sendes til Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk ved UNN. Hvilken som helst papirrekvisisjon kan benyttes så lenge den inneholder pasient-ID, rekvirent, kliniske opplysninger, hvilke analyser som ønskes samt direkte telefonnummer til rekvirent for telefonsvar og andre henvendelser. Alternativt kan rekvisisjon fra UNN lastes ned her.

Oppbevaring og forsendelse 

Gelglass må sentrifugeres før det sendes til laboratoriet. Serumprøven kan sendes ved romtemperatur. Ved oppbevaring før transport kan prøven stå i kjøleskap i inntil noen få dager, ved lengre oppbevaring bør prøven fryses. Forsøk å unngå repeterte runder med frysing og opptining.

Undersøkelsesprinsipp 

Antistoffpåvisning av IgG mot antigenet Hypodermin C fra reinbremslarve (Hypoderma tarandi) med Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA).

Utførende laboratorium 

Nasjonal referansefunksjon for serologisk parasittdiagnostikk, Avd for mikrobiologi og smittevern, UNN.

Telefon: 776 27027 (bioingeniør) eller 776 27951 (lege), alternativt mikrobiologisk ekspedisjon 776 27010.

Svar 

Negativ, Inkonklusiv, Positiv.

 

Svaret vil for de fleste rekvirenter komme som papirsvar.

Svartid 

Utføres ved behov, vanligvis innen en uke etter mottatt prøve. Postgang kommer i tillegg.

Tolkning 

Resultatet av analysen beregnes ut ifra hvor sterk Optical Density-verdien (OD) er i forhold til positiv kontrollprøve (i fortynning 1:50 og korrigert for negativ kontroll). Pasientprøver med OD >20% av kontrollprøve besvares som positiv. Pasientprøver med OD <10% av kontrollprøve besvares som negativ. Pasientprøver med OD 10-20% av kontrollprøve besvares som inkonklusiv. Inkonklusivt resultat får kommentar: Antistoffer mot Hypoderma tarandi (reinbrems) kan komme sent, ved fortsatt klinisk mistanke anbefales ny prøve etter minst to uker.

Merknader 

Denne analysen er overført fra UiT – Norges arktiske universitet til Avdeling for mikrobiologi og smittevern, UNN. Analysen utføres og besvares på samme måte som tidligere, men den er ikke akkreditert eller validert hos oss.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.