Analyser

Parasitter mikroskopi (blod)

23.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med blodbårne parasitter, blant annet:

  • Afrikansk trypanosomiasis (T. gambiense/ T. rhodesiense )
  • Amerikansk trypanosomiasis (T.cruzi )
  • Filariasis (Wuchereria bancrofti, Loa loa, Brugia malayi, Dracunculus medinensis )
  • Babesiose (B. divergens, B. microti )
  • Malaria

Prøvemateriale 

EDTA-blod evt. lufttørket preparat på objektglass dersom prøvetaker har erfaring med tillagning.

Eventuelt biopsimateriale i steril beholder tilsatt noe sterilt saltvann.

Rekvirering  

Opplys om reiseanamnese.

Prøvetaking og behandling 

  • Utstrykspreparat på objektglass merket med pasientens navn og fødselsnummer fra materiale som ønskes undersøkt (benmarg, biopsier fra indre organer, hudlesjoner, lymfeknuter, tykk dråpe og/eller blodutstryk)
  • Preparatet på objektglass bør lufttørkes, og legges deretter i transporthylse og sendes raskest mulig
  • Biopsimateriale oppbevares kjølig før forsendelsen og sendes raskest mulig i romtemperatur

Oppbevaring og forsendelse 

EDTA-blod bør være så ferskt som mulig. For pasienter i primærhelsetjenesten anbefales det at paseinten sendes til prøvetakning på sykeshus og evt samtidig poliklinisk kontak med infeksjonsmedisner. 

 

Preparatet oppbevares i romtemperatur og sendes laboratoriet raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Mikroskopi av preparatet (utstryk fra prøvemateriale, tykk eller tynn blodråpe) etter Giemsa-farging.

Svar 

Påvist/Ikke påvist

Svartid 

1-2 dager.

Tolkning 

Påvisning av parasitter ved mikroskopi er diagnostisk.

Ved usikkert/inkonklusivt resultat kan prøven sendes videre til referanselaboratorium etter avtale med rekvirent. Se også Sendeprøver (eksterne laboratorier).