Analyser

Mycoplasma genitalium DNA (Makrolidresistens)

29.05.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

Analysen utføres ved påvist Mycoplasma genitalium DNA.

Prøvemateriale 

Penselprøve fra

 

Urin uten tilsetning

15–20 ml førstestråleurin tatt > 1 time etter forrige vannlating. I transportglass uten borsyre.

 

Lokale variasjoner kan forekomme.

Undersøkelsesprinsipp 

Molekylærdiagnostikk

Svar 

Kvalitativt (f.eks. Påvist/Ikke påvist)