Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Corynebacterium diphtheriae dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
13.11.2023Versjon 1.2Forfatter: Nils Olav Hermansen, Fredrik MüllerGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-13

Indikasjon for prøvetaking 

 • Mistanke om respiratorisk eller kutan difteri forårsaket av Corynebakterium diphteriae, C. ulcerans og C. pseudotuberculosis
 • Smitteoppsporing, screening av asymptomatiske bærere
 • Oppfølging etter påvist difteri (24 timer, 48 timer og 2 uker etter første positive dyrkningsprøve)

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner

 

Viktig:

 • Undersøkelsen krever raskt utsæd på spesialmedier. Rekvirenten må derfor kontakte laboratoriet på forhånd, se Åpningstider
 • Ved sterk klinisk mistanke om difteri, ta kontakt med vakthavende mikrobiolog

Prøvetaking og behandling 

Se Halsprøve.

 • Ved screening: ta prøver av både hals/tonsiller/bakre svelgvegg og nasopharynx
 • Forsøk å få med en bit av membranen dersom det er til stede. Materiale fra under membranen bør da også tas med. Bruk vattpinne som beskrevet ovenfor eller ta biopsi av membranen
 • NB! Kort transporttid er en forutsetning for at biopsier kan transporteres på steril beholder uten tilsetning. Dersom i tvil, bør også biopsier fraktes i transportmedium
 • Sårsekret: Vattpinner i Staurt medium (amies kull transportmedium)

Oppbevaring og forsendelse 

Nesten alltid en hasteprøve som skal sås umiddelbart.

I de sjeldne tilfellene prøven ikke er en hasteprøve, så skal den oppbevares i kjøleskap.

Undersøkelsesprinsipp 

Agenspåvisning med dyrkning fra hals eller fra sår.

Utførende laboratorium 

Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet.

Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål.

 

Ved oppvekst blir prøven videresendt til Folkehelseinstituttet for toksinpåvisning.

Svar 

Negative prøver besvares som ingen vekst av C. diphteriae.

Positive prøver besvares med Corynebacterium diphteriae eller annen toksinproduserende Corynebacterium sp.

Svartid 

Dyrkningssvar: 2-5 dager.

Tolkning 

 • Ikke alle stammer av C. diphteriae produserer toksin
 • C. ulcerans og C. pseudotuberculosis kan også være toksinproduserende

Merknader 

Viktig:

 • Undersøkelsen krever raskt utsæd på spesialmedier. Rekvirenten må derfor kontakte laboratoriet på forhånd. Ved sterk klinisk mistanke om difteri, ta kontakt med vakthavende mikrobiolog.
 • Mistenkt eller bekreftet difteri er en nominativt meldepliktig i gruppe A. Den skal umiddelbart meldes muntlig til MSIS og kommunelegen der pasienten bor
 • Pasienter med mistenkt eller påvist difteri skal innlegges i sykehus og isoleres
 • Positive prøver sendes til FHI for endelig identifikasjon og undersøkelse mtp toksin-produksjon

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.