Anestesi ved vulvektomi

01.03.2021Versjon 1.5Forfatter: Elin Bjørnestad

Monitorering 

  • SaO2, EKG, temp
  • BT, event invasiv blodtrykksmåling
  • To venefloner (1,3 mm). Ringer acetat infusjon skal være etablert. Event CVK. 

Anestesimetode 

Spinal anestesi:

Bupivacain 5 mg/ml og fentanyl 15-20 ug

Sedasjon i tillegg: Propofol, event midazolam.

 

Kombinert spinal epidural (CSE) anestesi

  • ved lang operasjonstid eller dersom epidural analgesi er ønskelig postoperativt.
  • Epiduralkateteret legges på lumbalt nivå.

 

Generell anestesi på indikasjon.

Perioperativ væskebehandling 

  • Ringers acetat.
  • NaCl, albumin eller blodprodukter på indikasjon.