Analyser

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA

12.02.2024Versjon 0.6

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet <2 uker).

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Som del av ; Akuttpanel luftveisinfeksjon, barn eller Luftveis-PCR, Vinter

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av RSV RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Ålesund: Innlagte pasienter ved Ålesund og Volda sykeshus

Molde: SNR og polikliniske rekvirenter. Som del av Luftveisvirus PCR-panel

Svartid 

1-3 virkedager.