Analyser

Respiratorisk syncytialt virus (RSV) RNA

16.09.2022Versjon 0.5

Indikasjon for prøvetaking 

Luftveisinfeksjon (symptomvarighet <2 uker).

Prøvemateriale 

Rekvirering  

Husk å angi sykdomsvarighet.

Som del av ; Akuttpanel luftveisinfeksjon, barn eller Luftveis-PCR, Vinter

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativ påvisning av RSV RNA med in-house, sanntids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

Ålesund: Innlagte pasienter ved Ålesund sykeshus

Molde: Volda sykehus, SNR og polikliniske rekvirenter. SOm del av Luftveisvirus PCR-panel

Svartid 

1-3 virkedager.