Biokjemiske analyser som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

ProGRP, P

09.02.2023Versjon 2.4

Bakgrunn 

Progastrin-releasing peptide (proGRP) er aktuell særlig ved småcellet lungekreft (SCLC). ProGRP er propeptidet til GRP, gastrin-releasing peptide, et peptidhormon som binder reseptorer som særlig utrykkes i nevroendokrine celler i lungene, sentralnervesystemet og tarmen.

Indikasjoner 

ProGRP-analysen er foreløpig mest aktuell ved utredning og oppfølging av pasienter med lungesvulster (ca. 20 % av lungekreft er SCLC) og ved kreftsykdom med ukjent primærfokus (cancer origo incerta), men kan også vise seg å være en nyttig markør ved tilfeller av prostatakreft og medullære tyreoideakarsinomer med nevroendokrin differensiering.

 

Flere studier har vist at proGRP er en god tumormarkør ved SCLC og andre svulster med nevroendokrin differensiering. Som markør ved SCLC har proGRP alene bedre sensitivitet og spesifisitet enn nevronspesifikk enolase (NSE). Siden noen svulster produserer proGRP (men ikke NSE), mens andre produserer NSE (men ikke proGRP), ser det ut til at kombinert analyse av de to markørene gir best diagnostisk sensitivitet. ProGRP-analysen er derfor et nyttig supplement til NSE-analysen for å fange opp enda flere pasienter og for forbedret oppfølging av disse pasientene.

Prøvetakingsrutiner 

Pasientforberedelser

Ingen.

 

Holdbarhet

Begrenset. Dersom prøven ikke lar seg analysere innen 24 timer etter prøvetagning, kan den oppbevares frosset ved -20 °C inntil analysering.

Veiledende referanseområder 

Kvinner og menn: < 80 ng/L (3).

 

Kommentar

Referansegrensen er basert på proGRP-verdier hos 800 nordiske givere. Noe økende verdier ses ved økende alder, sannsynligvis betinget i aldersrelatert tap av GFR. Pasienter med nyresvikt kan ha høye proGRP-verdier.

Tolkning 

Forhøyet proGRP kan gi mistanke om tumor med nevroendokrin differensiering, f.eks. småcellet lungekreft (SCLC). Enkelte benigne tilstander, viktigst er nyresvikt, kan også gi forhøyet verdi.

Referanser 

  1. Nordlund MS, Stieber P, Brustugun OT, Warren DJ, Paus E. Characteristics and clinical validity of two immunoassays for ProGRP. Tumour Biol. 2012 Aug;33(4):1105-13. doi: 10.1007/s13277-012-0351-1. Epub 2012 Mar 8. PubMed PMID: 22399443.
  2. Nordlund MS, Warren DJ, Nustad K, Bjerner J, Paus E. Automated time-resolved immunofluorometric assay for progastrin-releasing peptide. Clin Chem. 2008 May;54(5):919-22. doi: 10.1373/clinchem.2007.101436. PubMed PMID: 18443179.
  3. Nordlund MS, Bjerner J, Warren DJ, Nustad K, Paus E. Progastrin-releasing peptide: stability in plasma/serum and upper reference limit. Tumour Biol. 2008;29(3):204-10. doi: 10.1159/000148188. Epub 2008 Jul 31. PubMed PMID: 18667845.