Klassifisering av skader

12.10.2022Versjon 1.5Forfatter: Jan Erik Madsen og Geir Stray Andreassen

Brudd klassifisering 

Klassifisering bør ideelt sett angi hvor alvorlig et brudd er, veilede behandlingsmetoder og gi mulighet for evaluering av behandlingsresultater. For frakturer er AO/OTA-klassifiseringssystemet det mest brukte, sist revidert i 2018 (1). Her inndeles ekstremitetsknoklene numerisk (humerus 1, underarm 2, femur 3, legg 4, rygg 5, bekken 6, hånd 7 og fot 8). Hver lange rørknokkel deles så i: Proksimale metafyse 1, diafyse 2 og distale metafyse 3. Bruddene inndeles videre i tre typer: A, B og C hvor hver bokstav deles igjen i undergrupper.

Bløtdelsskader Klassifisering 

Åpne brudd, Gustilo/Andersons klassifikasjon (2):

Grad

Beskrivelse

Grad I

Lavenergiskade med perforasjon forårsaket av bruddet innenfra. Ingen kontusjonskade.

Grad II

Lavenergiskade med sår over 1 cm. Minimal knusningsskade i bløtdeler og ingen knusning i ben (enkel transvers eller skrå fraktur).

Grad III A

Høyenergiskade. Store bløtvevsskader og laserasjoner som affiserer hud/underhud, muskler og nerve/karstrukturer, men med tilstrekkelig bløtvevsdekning av bruddet og minimal stripping av periost.

Grad III B

Som III A med så store bløtvevsskader, periostal stripping og blottlegging av bein at bløtdelsrekonstruksjon er påkrevd.

Grad III C

Åpent brudd kombinert med nerveskade og/eller arterieskade som krever rekonstruksjon.

 

Det bemerkes at hovedforskjellen mellom II- og III-skader er at III-skadene er høyenergiskader. Et brudd som forårsakes av høy energi kan godt ha lite kutt i huden og likevel være en grad III åpen skade.

 

 

Lukkede brudd

Lukkede brudd med intakt hud kan ha forskjellige grader av skader av bløtdelene (muskler, nerver og kar) som spiller en stor rolle for prognosen etter et brudd, og som er medbestemmende for valg av behandlingsmetode. Klassifikasjoner av bløtdelsskadene ved lukkede brudd har vist seg å ha begrenset verdi, men Tschernes klassifikasjon kan benyttes:

Grad Beskrivelse
Grad 0 Lavenergiskade med liten eller ingen bløtdelsskade.
Grad 1

Lavenergiskade med overfladiske skrubbsår med moderat hevelse og kontusjon av hud og underhud.

Grad 2

Høyenergiskade med dype, kontaminerte skrubbsår med stor hevelse, omfattende muskelkontusjon, og

frakturblemmer samt fare for losjesyndrom.

Grad 3

Omfattende knusning, stor hevelse, frakturblemmer, degloving og losjesyndrom eller skade på store kar.

Referanser 

  1. Fracture and dislocation classification compendium. J Orthop Trauma, No 1 (suppl), Jan 2018.
  2. Gustilo RB, Mendoza RM, Williams DN. Problems in management of type III (severe) open fractures: a new classification of type III open fractures. J Trauma. 1984;24:742–746. Available from: https://www.researchgate.net/publication/224925643_Gustilo-Anderson_Classification