Analyser

Epstein-Barr virus DNA

  Sendeprøve: St. Olavs hospital
23.05.2022Versjon 0.2

Indikasjon for prøvetaking 

  • Alvorlige former for EBV infeksjon
  • Reaktivering av EBV hos immunsupprimerte

Prøvemateriale 

  • EDTA-blod
  • Spinalvæske
  • Andre prøvematerialer etter avtale

 

For kvantitering, se: Epstein-Barr virus DNA kvantitering.

Undersøkelsesprinsipp 

Kvalitativt påvisning av Epstein-Barr virus DNA ved hjelp av santids polymerasekjedereaksjon (PCR).

Utførende laboratorium 

St. Olavs hospital

Svar 

Påvist / Ikke påvist

Svartid 

1 dag