Ordinasjonsskjema, henvisning til sykepleier

06.03.2023Versjon 1.0Forfatter: Camilla Kolrud DybwadGodkjent av: Inger Johansen

Ordinasjonsskjema  

PASIENTID:

 

 

Signatur/ Måling
Sykepleier

 

 

Rekv.lege

 

 

BT:

 

 

Puls:

 

 

SpO2:

 

 

Høyde:

 

 

Vekt:

 

 

BMI

 

 

Blodprøver:

(Bestilles av legen)

 

Ja ☐ Nei ☐

 

Etterbehandling 

Leveres til ordinerende Lege