Hematom på hals postoperativt

10.10.2022Versjon 0.7

Generelt 

Luftveisobstruksjonen som følge av hematom på halsen kan være livstruende fordi vevsødem og forskyving av strukturer gjør intubasjon via direkte laryngoskopi umulig. Dette kan oppstå etter all kirurgi i nakke og på hals f eks. Robinson-Smith, halsglandeltoilett, thyroidea- og carotiskirurgi. Hvis pasienten ligger på postoperativ seksjon er det avdelingens ansvar at kirurg kontaktes og det bør være en løpende kontakt mellom kirurg og anestesilege. Det kan haste med å sikre luftvei. Vurder koagulasjonsstatus.

Følgende symptomer er alvorlige og MÅ føre til umiddelbare tiltak 

  • Sterke smerter
  • Raskt økende hematom og/eller hevelse
  • Deviasjon av larynks
  • Pustebesvær
  • Endret stemme

 

Tilkall hjelp (Spesialist til stede 9-6810 og Bakvakt 9-2236)

Ved MODERAT besvær 

Ved MODERAT besvær kan pasienten i noen tilfelle opereres i lokalanestesi. Det er førstevalg ved blødning etter carotiskirurgi. Åpning av såret og evakuering av et evt. hematom kan gjøre intubasjonen enklere eller unødvendig.

 

Dersom han/hun må intuberes er det først og fremt 2 alternativer:

  • Våken fiberintubasjon er tryggest og velges hvis pasienten er i stand til å gjennomgå dette
  • Gassinnledning på maske med bevart spontanventilasjon (luftbobler kan gjøre det lettere å lokalisere trachea).
    Husk at PEEP kan hjelpe å holde åpne luftveier.

Ved ALVORLIG luftveisobstruksjon 

Ved ALVORLIG luftveisobstruksjon tilkalles ØNH lege for tracheotomi-beredskap og diskusjon om fremgangsmåte. Bakvakt intensiv bør varsles for evt percutan tracheotomi og vurderes innkalt ved hjemmevakt. Velg å gjøre tracheotomi i lokal eller med pasient spontanventilerende gass på maske. Hvis dette ikke er aktuelt må pasienten forsøkes intubert med direkte layngoskopi. Dette vil oftest, men ikke alltid, være mulig.

Relevant prosedyre 

Referanser