Medisin bokser til operasjonsstuene og innledningsrom

06.09.2023Versjon 0.5Forfatter: Fanny Amsrud Sprovin og Anders SanderGodkjent av: Unni Schrøen-Nordström (avd.sjef anestesi/postop)Godkjent dato: 2022-11-24

Generelt 

Hensikt og omfang

Sikre at anestesipersonell til enhver tid har medikamenter for hånden som det kan bli bruk for under anestesier, eller ved akutte situasjoner.

 

Det finnes 1 boks til hver stue.

 

I tillegg finnes det en boks som skal stå på innledningsrommet.

 

Målgruppe

Anestesipersonell

Handling 

Anestesisykepleier skal alltid ha boksene med medikamenter for hånden, ved alle anestesier og ved sedering av pasienter.

 

Etter bruk skal boksen fylles opp av ansvarlig anestesisykepleier, og plasseres til oppbevaring på medisinrommet.

 

Boksen skal kontrolleres hver måned, for å fornye medikamenter som går ut på dato.

Innhold og plassering medikamenter i boks.pdf

 

Følgende medikamenter skal finnes i boksen på stuene og på innledningen:

 

Medikamenter hoveddel:

 • Afipran 5mg/ml, 2 amp.
 • Alfentanil 0,5mg/ml, 1 amp.
 • Atropin 1mg/mg, 4 amp.
 • Bridion 100mg/ml, 1 hgl.
 • Dexavit 4 mg/ml, 6 amp.
 • Dynastat 40 mg, 2 hgl.
 • Efedrin 50mg/ml, 4 amp.
 • Esmeron 10mg/ml, 1 hgl.
 • Fentanyl 50µg/ml 2ml, 4 amp.
 • Fentanyl 50µg/ml 10ml, 1 amp.
 • Fenylefrin 0,1mg/ml, 2 amp.
 • Glycopyrrolate (Robinul) 0,20 mg/ml, 2 amp.
 • Klonidin 0,15 mg/ml, 2 amp.
 • Midazolam 1mg/ml, 1 hgl.
 • Ondansetron 2mg/ml, 2 amp.
 • Propolipid 10mg/ml, 20 ml, 1 hgl.
 • Propolipid 10mg/ml, 50 ml, 1 hgl.
 • Robinul-Neostigmin 0,5-2,5 mg/ml, 2 amp.
 • Ultiva 2mg, 1 hgl.

 

Medikamenter akuttdel:

 • Adrenalin 0,1mg/ml, 10ml, 1 amp.
 • Adrenalin 1mg/ml, 1ml, 3 amp.
 • Aminophyllin 25mg/ml, 10 ml, 1 amp.
 • Bricanyl 0,5 mg/ml, 1 amp.
 • Deksklorfeniramin 5 mg/ml, 1 amp.
 • Naloxone 0,4mg/ml, 1 amp.
 • Solu-Cortef 100mg, 1 hgl.
 • Suxamethonium chloride 10mg/ml, 10ml prefylt sprøyte. (Ligger langs siden i hoveddel)