Analyser

Entamoeba histolytica antistoff

10.05.2021Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

  • Pasienter med gjennomgått eller pågående, langvarig infeksjon
  • Pasienter med mistanke om invasiv infeksjon

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Oppbevaring og forsendelse 

Prøven sendes samme dag. Hvis ikke skal den oppbevares kjølig (2- 8°C) før forsendelsen og sendes raskest mulig.

Undersøkelsesprinsipp 

Påvisning av antistoffer mot Entamoeba histolytica antigen.

Svar 

Negativ/Positiv

Merknader 

Angi på rekvisisjon dersom prøvematerialet ønskes å videresende til Folkehelsomyndighetene i Sverige. Se også Sendeprøver (eksterne laboratorier).

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.