Serumrør med gel

21.02.2024Versjon 0.4

Beskrivelse 

Bruksområde 

Serumrør med gel benyttes for de fleste serumprøver. Se informasjon for den enkelte analyse.

Skal ikke benyttes dersom det er oppgitt at prøven må tas uten gel, se Serumrør uten gel

 

Serumrøret inneholder koagulasjonsaktivator (Serum Clot Activator). Det er sprayet innvendig med forstøvete silikapartikler (klotaktivator, SiO2) for å fremskynde koagulasjons-prosessen. Klotaktivatoren i serumrøret klassifisert som et tilsetningsstoff. Serumrøret må derfor ikke betegnes som et rør uten tilsetning.

 

Serum gelrør inneholder også en separasjonsgel. Under sentrifugering vil gelen bevege seg oppover i røret og legge seg som en stabil barriære mellom serum og blodceller/fibrin.

 

For å sikre en optimal blanding av blod og klotaktivator må røret vendes forsiktig ned og opp igjen 8-10 ganger umiddelbart etter at det er fylt. Deretter må røret røret stå vertikalt i et stativ (for at ikke blodceller/fibrin skal feste seg i korken) i minimum 30 minutter før sentrifugering.

 

For å unngå at det skjer en utveksling av komponenter mellom serum og blodceller, og dermed sikre et mest mulig riktig resultat, må røret sentrifugeres og serum skilles fra blodceller/fibrin innen 2 t etter prøvetaking.

Oppbevaring og holdbarhet 

Alle vakuumrør er merket med holdbarhetsdato. Rør utgått på dato bør ikke benyttes fordi:

  • Gamle rør vil miste vakuum, dette kan gi feil fortynning av prøve/antikoagulant og dermed feil analyseresultat.
  • Gammel gel blir stiv og vil fungere dårligere ved sentrifugering og som barriere mellom blodceller og serum/plasma.
  • Kontroller rør som sjelden benyttes (spesialrør) før hver prøvetaking.

 

Se informasjon om holdbarhet og oppbevaring for den enkelte analyse.