Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Morbillivirus IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: ISO 15189
08.05.2023Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om meslinger. Ved mistanke om meslinger bør også morbilli PCR (nukleinsyrepåvigning) i spytt rekvireres.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

For rekvirenter uten slik tilgang, bruk papirrekvisisjon.

 

Rekvireres sammen med Morbillivirus IgG.

Husk opplysninger om vaksinasjon.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Merknader 

Meslinger er en nominativt meldepliktig sykdom (Gruppe A).

Se Meldepliktige sykdommer til MSIS.

Akkreditert 

Analysen er ikke akkreditert.