Analyser

Muggsoppdyrkning

12.06.2019Versjon 1.3Forfatter: Cecilie Torp Andersen

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med muggsopp.

Prøvemateriale 

Ekspektorat, Indusert sputum, Trachealsekret, Bronkial skyllevæske, Sinussekret, Biopsimateriale, , Spinalvæske, andre Sterile væsker mm avhengig av problemstilling.

Lokale variasjoner kan forekomme.

Prøvetaking og behandling 

Som for vanlig bakteriologisk undersøkelse, men penselprøver er mindre egnet enn vevsprøver for å påvise muggsoppinfeksjon i vev.

Undersøkelsesprinsipp 

Dyrkning på selektive medier.

Svar 

Gode kliniske opplysninger kan hjelpe laboratoriet til å tolke funn ved besvarelse.

Tolkning 

Muggsopp kan kontaminere prøvematerialet, være uttrykk for kolonisering av pasienten (eks luftveier) og forårsake alvorlig sykdom. Funn av muggsopp må relateres til pasientens risikofaktorer og samholdes med klinikk og annen utredning.