Benprøver

10.04.2024Versjon 1.3

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om osteomyelitt.

Prøvetakingsutstyr 

Prøvetaking 

  • Noen laboratorier ønsker prøven tilsendt i steril beholder uten tilsetning, mens andre laboratorier bruker transportmedier. Se laboratoriets egen brukerhåndbok.
  • Dersom prøven transporteres i steril beholder og er liten, anbefales det å tilsette litt sterilt saltvann for å forhindre uttørking.
  • Prøver mottatt i formalinløsning egner seg ikke for dyrkning eller PCR-undersøkelse.

Forsendelse 

Raskest mulig transporttid til laboratoriet. Dersom prøven ikke kan leveres umiddelbart til laboratoriet, bør den oppbevares i kjøleskap til forsendelse.