Prinsipper ved brannskadekirurgi

12.02.2020Versjon 1.0

Generelt 

  • Vi forsøker å fjerne all nekrose/brent vev innen 3 døgn.
  • Vi forsøker så langt det lar seg gjøre å dekke sårflatene med pasienten sin egen hud.
  • Dersom det er for lite av pasienten sin egen hud tilgjengelig eller pasienten er i en slik forfatning at man ikke ønsker å delhudstransplantere sårene umiddelbart, bør alle sårflater dekkes med et temporært dekke.
  • Ved store skader bør man være flere erfarne kirurger for å redusere operasjonstiden. Helst minimum 4 kirurger totalt for de største inngrepene.