Keisersnitt i generell anestesi på SOP

10.10.2022Versjon 0.2Forfatter: Elin Bjørnestad

Definisjon 

Akutte keisersnitt i sentralblokken på SOP - Uterotonica er plasser på medisinrommet på INTENSIV

Generelt 

 • Tilkall spesialist i anestesi.
 • Na-citrat 20-30 ml p.o
 • SaO2, EKG, BT
 • To venefloner (1,3 mm)
 • Varm Ringer acetat infusjon skal være etablert.
 • Operatør skal være på operasjonsstuen og klar til operasjon før anestesistart.

 

Vær alltid forberedt på vanskelig luftveg

 • Optimaliser leiet. Vurder skråpute.
 • Preoksygener til ETO2 >90
 • Beredskap for vanskelig luftveg

Medikamenter - dosert etter gravid vekt 

 • Vurder alfentanil 1-2mg iv eller remifentanil infusjon før innledning. Obs respirasjonsdepresjon hos barnet!
 • Thiopental 5-7 mg/kg iv.
  • Dersom tiden tillater: Propofol 2-2,5 mg/kg
  • Ketamin 1,5mg/kg iv dersom blødende, sirkulatorisk ustabil pasient
 • Suksametonium 1,5 mg/kg.
  • Alternativt Rocuronium 1 mg/kg iv. NB! TOF-monitorering før vekking!
 • N2O/O2 50%/50% og sevoflurane 1% etter intubasjon. Vurder propofol infusjon som vedlikehold av søvn.

 

Etter avnavling

 • Fentanyl 0,1-0,4 mg iv
 • Paracetamol 15mg/kg (maks 1g)
 • Droperidol 0,75mg iv - dersom indikasjon
 • Dexametason 0,15mg/kg iv - dersom indiksasjon

 

Supplerende smertebehandling

 • Infiltrasjonsanestesi med Marcain 5mg/ml

Uterusdilatasjon 

Ved stram uterus som vanskeliggjør forløsning av barnet kan nitroglycerein spray gis etter avtale med operatør. Obs BT-fall og uterusdilatasjon! Sevofluran har også uterusdilaterende effekt.

Behandling av blodtrykksfall over 30% eller bt< 90 mmhg 

Ringers acetat infusjon økes. Senke hodeenden.

 

Valg av vasopressor

 • Fenylefrin 0,05-0,1mg iv ved hjertefrekvens >70/min
  • Obs. Bradycardi som behandles med Atropin 0,5 mg iv.
 • Efedrin 5-10 mg iv ved HF< 70/min eller manglende effekt av Fenylefrin

Uterotonica 

Uterotonica gis etter avtale med gynekolog og anestesilege etter at barnet er forløst. Husk alltid å gi oxtrocin langsomt

 

Se Uterotonica.

Uventet vanskelig intubasjon ved akutt sectio 

1. Tilkall hjelp!

 • På dagtid: 7/9-4258 (overlege KK)
 • På vakttid: Bakvakt SOP (7/9-2236) eller spesialist i tilstedevakt (7/9-6810)

 

To anestesileger må være tilstede til situasjonen er løst.

 

2. Dersom god ventilasjon på maske, larynxmaske eller i-gel:

 • Vurder om sectio kan gjennomføres.
  • Hastegrad i forhold til barnet?
  • Risikofaktorer hos mor? (Forventet vanskelig kirurgi? Tilleggssykdom? Overvekt?)
 • Operasjonen skal utføres av den mest erfarne gynekologen.
 • Tilstreb spontanventilasjon peroperativt.

 

3. ”Can’t ventilate – Can’t intubate”:

 • 100% O2 på maske.
 • Vekk pasienten eller utfør cricothyroidotomi.
 • Det er ikke aktuelt å gå videre med kirurgi så lenge man ikke har kontroll på kvinnens luftveger.