Analyser

Bakterie mikroskopi

08.04.2024Versjon 1.4

Indikasjon for prøvetaking 

 • Alvorlig klinikk med mistenkt bakteriell infeksjon
 • Prøve fra normalt sterilt område
 • Hasteprøver for tidligst mulig karakterisering av mikrober
 • Uavklarte prøver med mistanke om bakterier som er vanskelige å dyrke

Prøvehåndtering og forsendelse 

 • Hasteprøver sendes laboratoriet raskest mulig
 • Meld gjerne prøvens ankomst telefonisk på forhånd

Undersøkelsesprinsipp 

Mikroskopi etter:

 • Gram-farging som farger bakteriens cellevegg og skiller mellom Gram-positive og Gram-negative bakterier
 • Farging med akridinoransje som bindes til mikrobielt DNA. Metoden er mer sensitriv enn Gram-farging, men skiller ikke mellom Gram-positive og Gram-negative bakterier

Svar 

Mikroskopi akridinoransje

 • Ingen sikre mikrober
 • Bakterier/Staver/Kokker i kjeder/Kokker i hauger

 

Mikroskopi Gram

 • Ingen sikre mikrober
 • Gram positive bakterier/Gram negative bakterier/Gram positive staver/Gram negative staver/Gram positive kokker i kjeder/Gram positive kokker i hauger

Svartid 

1 time - 2 dager.