Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Humant parvovirus B19 IgM

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
29.05.2024Versjon 1.3Forfatter: Kristine SchiøtzGodkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Utredning av sykdom der det mistenkes Parvovirus B19-sykdom.

 

Rekvireres alltid sammen med Humant parvovirus B19 IgG.

 

Ved mistanke om smitte eller sykdom hos gravide, bør Parvovirus B19 DNA rekvireres i tillegg.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma

Minimum prøvevolum 250 μL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

Immunkjemisk analyse på automatisk analyseplatform, LiaisonXL DiaSorin.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-5 virkedager.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.