Transversalis fascia plane blokk (TFP) (Hebbard)

12.08.2022Versjon 0.1Forfatter: Elin Strandenes

Indikasjon 

Analgesi ved beinhøsting fra Crista Ilia Anterior Superior, Appendicitt og Inguinalhernie.

Generelt 

Target: Laterale cutane grener fra Iliohypogastric N (L1), Ilioinguinalis N (L1) og noen ganger fra subcostal Th12.

Praktisk gjennomføring 

Pasientleie: side, aktuell side opp. Stå foran pasienten.

 

 

Probe (kurvet hos de fleste pasienter): i midt axillær linje, rett over Crista Iliaca, transversalplan.

Min. 80mm lang nål.

Lokalanestesi(LA): Volum: 20ml. Ropivacain 2 - 3,75 mg/ml (tilsett adrenalin til 5 mikrog/ml: 0,1ml adrenalin 1mg/ml blandes i 20ml) eller Bupivacain 2,5 mg/ml m Adrenalin.

 

UL TFP 

Nålføring: fra anteriort til posteriort. In-plane. Tilt gjerne proben litt nedover i bekkenet. LA deponeres dypt for investing fascia av M transversus abdominis.

Best å ha perinefrittisk fett i bunnen av bildet (og ikke lever/peritoneum) og stikk dypt nok slik at ikke lokalanestesien ender i M transvers abd (sees som en størrelsesøkning av muskelen, se UL-bilde under). Etter injeksjon av LA sees forflytning av perinefrittisk vev nedover i bildet/i dypet.

Viktig landemerke: den konisk formede posteriore enden av M Abdominis Transversus.

 

 

 

 

Anatomi