Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Åpningstider

24.11.2022Versjon 1.10

Generelt 

For levering av prøver, se Levering og forsendelse av prøver

Ved spesielle forespørsler, se Hasteprøver

Lokalisasjon Ullevål 

Enhet/seksjon Mandag - fredag

Lørdag

Søn- og helligdager
Enhet for felles eksternt prøvemottak 08:00 -17:00 08:00 – 15:30 Stengt
Enhet for bakteriologi 08:00 - 22:00 08:00 – 15:30 08:00 – 15:30
Enhet for molekylærdiagnostikk og virologi* 08:00-22:00** 08:00 - 15:30 08:00-15:30
Enhet for serologi 08:00 - 17:00 08:00 – 15:30 Stengt
Seksjon for utvikling 08:00 – 15:30 Stengt Stengt
Seksjon for kontroll og produksjon 08:00 - 14:30 Stengt Stengt
Prosjektenhet for SARS-CoV-2 RNA påvisning (PCR) (Pandemilab) 08:00-15:30 Stengt Steng

*Prøver til luftveisagens må ankomme senest 1 time før stengetid for analyse samme dag.

**Enheten har utvidet åpningstid pga. koronadiagnostikk. De andre analysene som enheten utfører, gjøres som tidligere på dagtid.

Lokalisasjon Rikshospitalet 

Enhet/seksjon Mandag - fredag Lørdag

Søn- og helligdagr

Enhet for bakteriologi 08:00 - 21:00 08:00 - 15:30 09:00 – 14:30

Enhet for virologi og infeksjonsimmunologi

08:00 – 17:00 08:00 - 15:30 Stengt