Penetrerende bukskader

20.11.2020Versjon 2.0Forfatter: Christine Gaarder, Pål Aksel Næss, Jorunn Skattum, Jørgen Joakim Jørgensen

Klinikk 

Det er vesentlig å undersøke hele pasienten for ikke å overse noen sår (log roll begge veier; husk axiller og perineum). Prosjektiler som ikke treffer knokler, følger vanligvis en rett bane. Denne banen er nøkkelen til påvisning av skader. Tell antall skuddåpninger. Summen av hull og prosjektiler må være delelig på to. Hvis ikke, er det minst ett prosjektil i kroppen. Antall skuddåpninger = antall prosjektiler i kroppen til det motsatte er bevist.

Røntgen 

Alle skuddåpninger skal merkes med binders tapet på huden før røntgenundersøkelse (bindersen peker ned baktil, peker opp fortil). I tillegg kan man påvise pneumoperitoneum, frakturer, pneumo- og hemothorax. Ved skudd mot truncus tas røntgen fra hals til lyske for å lete etter prosjektiler, slik at man kan gjøre seg opp en mening om prosjektilets bane og potensielle skader.

CT, FAST og DPL 

CT abdomen har begrenset verdi i primærutredning ved skuddskader mot abdomen og stikkskader i fremre bukvegg. CT er nyttig i evalueringen av stikkskader mot rygg og flanke. FAST og DPL har tvilsom verdi i utredning av skudd- og stikkskader mot abdomen.