Antibiotikaprofylakse ved ortopediske inngrep

12.12.2022Versjon 0.5Forfatter: Nikolaos IkonomouGodkjent av: Tor Kjetil Nerhus (Klinikksjef ortopedi)Godkjent dato: 2022-12-12

Generelt 

Antibiotika skal gis regelmessig for å forebygge infeksjon ved all protesekirurgi. I tillegg kommer en del spesielle tilfeller som dekkes av denne prosedyren. Endocarditt-profylakse gis også ved enkelte lidelser, se prosedyre for Endocarditt-profylakse.

 

Antibiotika-profylaksen med Cefazolin skal være: Gått inn mellom 30 minutter og 15 minutter før knivtid.

 

Ved Trygg Kirurgi umiddelbart før operasjonsstart blir det spurt om hvor mange minutter det er siden antibiotika er gått inn; hvis mindre enn 15 minutter utsettes operasjonsstart, hvis mer enn 30 minutter, skal ny dose som vanlig være gått inn 3 timer etter den første. (se egne regler for Clindamycin ved Cefazolin-allergi).

 

Ansvar og målgruppe:

Alle kirurger som foretar ryggoperasjoner og protesekirurgi. Anestesisykepleiere/Intensivsykepleiere og anestesileger ved operasjonsavdelingen. Standardbehandling til pas. > 12 år (voksne), vekt > 50 kg og normal nyrefunksjon (clearance > 50)

Preparater 

Standardpreparat er Cefazolin i.v.

- 1 eller 2 gr. Cefazolin oppløses i 100 ml 0,9 % NaCl

 

I spesielle tilfeller kan Kloksacillin, Vankomycin, Clindamycin være aktuelle preparater (se nedenfor under operasjonstyper).

Proteseimplantasjon 

Hofteproteser, kneproteser, skulderproteser, tåproteser

 

Cefazolin 2 gr. x 4 i.v første døgn

 

- Første dose skal være gått inn mellom 30 og 15 minutter før knivtid.

- Deretter hver 3. time inntil 4 doser

 

 

Håndleddsproteser, CMC1 proteser, fingerproteser

 

Clindamycin = (Dalacin®) 600 mg , inntil 4 doser (24 timer) første døgn

 

- Første dose skal være gått inn mellom 30-60 min før operasjonsstart.

- Deretter hver 6.time inntil 4 doser (24 t.)

Proteserevisjon 

Ved klinisk infeksjonsmistanke uten påvist bakteriologi

- Kloksacillin 2 gr.X4 i.v.+ evt vankomycin 30 mg/kg per døgn fordelt på 2 doser.

- Evt. start etter bakteriologiske prøver er sikret. Vurderes av operatør.

 

Ingen infeksjonsmisstanke

- Cefazolin 2 gr. x 4 i.v. 2.

- Skal være gått inn mellom 15 og 30 minutter før knivtid

Ryggoperasjoner 

Inngrep som varer mindre enn 3 timer

(prolaps,1-nivås avlastning)

- Cefazolin 2 gr. x 2 i.v.

- Skal være gått inn mellom 15 og 30 minutter før knivtid

 

Reoperasjon ved ryggkirurgi inngrep over 3 timer og instrumenteringsoperasjoner

(ved infeksjon, se rutine for proteserevisjoner)

- Cefazolin 2 gr. X 4 i.v.

- Skal være gått inn mellom 15 og 30 minutter før knivtid

Andre inngrep 

Aktuelle inngrep:

- Skulderop. med innsetting av implantater (skruer-anker m.v.)

- ACL-plastikker

- Osteotomier rundt knær

- Implant. av større osteosyntese- mat. spesielt i øvre femur-ende

- Fot/ankeloperasjoner med innsetting av mer enn én skrue

- Håndoperasjoner med innsetting av mer enn én skrue, stort sår og mer enn 1 time operasjonstid.

- Større amputasjoner

- Inngrep som forventes å vare over 2 timer

- Inn grep med særlig høy infeksjonsrisiko hos pasient eller ved prosedyre.

 

Profylakse:

- Cefazolin 2 gr. x 2 i.v

- Skal være gått inn mellom 30 og 15 minutter før knivtid

Merknader 

Standard doserings intervall for Cefazolin 2 gr. x 2:

1. dose gis som anført overfor.

2. dose gis 3 timer etter at første dose er gitt uavhengig av om operasjonen er avsluttet eller pågående på det tidspunktet.

 

Dersom indikasjon tilsier cefazolin 2 gr.x 4 , gis dosene hver 3.time Inntil 4 doser er gitt.

 

Pasienter med anbefalt endocarditt-profylakse skal som hovedregel ha denne i tillegg.

 

I utvalgte situasjoner hvor operatøren oppdager infeksjonsfokus er det økt risiko for infeksjon. Her avtales antibiotika profylaksen med kirurg.

 

Ved kirurgi hvor infeksjon er en del av indikasjonen skal antibiotika først startes etter at nødvendige prøver er tatt til bakteriologi.

Ved allergi 

Ved allergi overfor Cefazolin:

Bruk Clindamycin = (Dalacin®) 600 mg , inntil 4 doser (24 timer)

- 1. dose skal være gått inn mellom 30-60 min før operasjonsstart.

- Deretter hver 6.time inntil 4 doser (24 t.)

 

Ved allergi overfor innholdsstoffer og ved evt. risiko for alvorlig kryss-allergi: se ovenfor Se felleskatalogen for utblanding av antibiotika.