Hofteproteser

06.06.2024Versjon 1.2Forfatter: Leif Havelin

Primære proteser 

Link SP2 og Link kopp brukes til alle pasientkategorier over 60 år.

 

Bruk mal på rtg. bildene (evt Mdesk) for å planlegge inngrepet. Rtg- protesebekken (symfysesentrert) skal tas med kalibreringskule.

 

Direkte lateral tilgang i forkant av Trochanter major. Før leddet lukseres skal beinlengden måles/merkes ved hjelp av Charnleys spikre eller med Steinmannpinne i bekkenet.

 

I acetabulum fjernes kapselen rundt kanten og i fossa fjernes ligamentet slik at bunnen av fossa blir synlig. Det reames med liten reamer til en er i nivå med bunnen av fossa, deretter med reamere av økende størrelse til all brusk er borte og en har blødninger i det subchondrale benet. Unngå å gå gjennom dette. Det lages ca 10 festehuller. Mål koppstørrelse med prøveprotese. Med Link-kopp går vi vanligvis ned 4mm i størrelse i forhold til prøveprotesen. Kanten av koppen rager da ca 5mm utenfor acetabularkanten.

 

Høytrykkspyling skal brukes både i femur og i acetabulum før sementering, for å hindre at det blir en hinne av blod mellom ben og sement.

 

Sementeringsteknikk

Like før sementen settes inn, spyles det rent, suges tørt og tørkes helt tørt med en kompress. Vi bruker Palacos sement med høy viskositet og antibiotika. Sementen skal stå i kjøleskap helt til blandingen starter. Bland i 45 sekunder.

 

Acetabulum

Vi venter i ca 3,5 minutter før sementen legges inn i et rent og tørt acetabulum. Legg trykk på sementen med pusheren til 4-5 minutter. Koppen settes inn med ca 25 grader anteversjon og 45 graders steilhet. Anteversjon på 25 grader, bedømt i såret, trengs fordi pasienter som opereres i sideleie får utrettet sin lumbale lordose og tilter bekkenet.

 

Femur

Collum sages fra ute mediale kant av trochanter major proksimalt, til ca 1 fingerbredd over for trokanter minor. Bruk en femur-rasp som mal for å få riktig vinkel. Bank ned rasper i økende størrelse. I forhold til rasp-håndtaket skal anteversjonen være 0 grader, protesen får da ca 10 grader anteversjon. Ved svært trang kanal kan det bli nødvendig å gjøre manuell oppboring (bor på egen rist). Raspene bankes ca 2mm ned i sagflaten. Raspen er stor nok når den fyller kanalen og blir rotasjonsstabil. Håndtaket fjernes da, og en jevner femurenden, over raspen, med fres. Sett på prøvehals (normalt 126 gr, evt 117gr dersom større offset er ønskelig) og prøvehode på raspen, og prøvereponer med test for lukasjon ved utadrotasjon i ekstendert og i addusert stilling og innadrotasjon i flektert stilling. Mål lengde og korriger for anisomeli eller slakkhet.

 

 Raspen skal godt ut lateralt for å komme i riktig retning i femurskaftet.
Raspen skal godt ut lateralt for å komme i riktig retning i femurskaftet.

 

 

Sementering i femur

Plastplugg settes 1-2 cm distalt for protese-spissen, det vil si ca 15 cm distalt for mediale calcar. Spyl og sug like før sementen føres ned. Bruk to porsjoner sement. Bland i 45 sekunder. Bruk sementsprøyte og fyll femurkanalen distalt fra. Når kanalen er full, trykkes egget mot øvre ende av femurkanalen og en lager trykk med sprøyten. Så føres protesen ned. Bruk protesenedfører, denne har ikke innebygget anteversjon, anteversjonen skal være ca 10 grader.

 

Dersom du bruker SP2 protese som er ett nummer mindre enn raspen, venter du til 3 minutter før sementen føres ned i femur, og setter protesen inn ved 5 minutter.

 

Dersom du bruker SP2 protese av samme størrelse som raspen, kan sementen føres ned ved ca 2 min og protesen ved ca 3-4 minutter.

 

Hvis du møter lite motstand, avventer du litt før protesen føres ned de siste 2-3cm. Vi venter til 13 min før hodet (samme størrelse som ved prøvereponering) sette på og hoften reponeres. Evt gjøres en prøvereponering med prøvehode først.

 

Sementering av Spectron stamme
Sementering av Spectron stamme

 

Lukking

Vurder om dren er nødvendig (alle dren skal fjernes etter 1 døgn). Lukk alle lag. Husk spesielt å lukke incisjonen i kapsel og gluteus minimus i proksimale ende av omega-incisjonen. Bruk helst osteosuturer for å feste gluteus medius til trochanter. Sy nøyaktig og forsiktig i huden, uten stramming, gjerne intracutant.

 

Smertebehandling

Vi slutter med epidural som standard postoperativ smertebehandling på elektive pasienter. Multimodal peroral smertebehandling overtar og innebærer:

 

Preop (1-2 timer)

 • Gabapentin 600mg po
 • Paracet 1g po
 • Celebra 400mg po

 

Postop

 • Paracet 1g x 4
 • Celebra 200mg x 2
 • Gabapentin 300 + 600mg i 6 dager
 • Evt også Tramadol 50-100mg inntil x 4
 • Ved gjennombruddsmerter: OxyNorm 5mg inntil x 6

 

Ved utreise

 • Paracet 0,5-1g inntil x 4, max 3g per døgn
 • Celebra 100mg x 2
 • Evt Tramadol 50-100mg inntil x 4
 • Nedtapping etter smertenivå

 

Protesevalg

Link SP2 sementert femur og kopp, med 28mm hode, er hovedprotesen. Hoder med 32mm diameter minsker risk for luksasjon og bør vurderes brukt hos alle over 75 år, og spesielt hos pas. som opereres for sekvele etter lårhalsbrudd eller har dårlig compliance. Pasienter under 60 år vil inngå i en studie der en sammenligner en sementert protese med en omvendt hybrid, begge med keramikk hode. Vi setter da enten sementert SP2 eller usementert Corail, begge alternativer med sementert kopp, enten Link eller en "Higly Crosslinked" kopp (ikke tatt endelig stilling til).

Revisjoner 

Som rutine brukes i femur en sementfri KAR (DePuy) protese. Denne er hydroksylapatitt belagt. Bentransplantat brukes hvis nødvendig. I acetabulum brukes sementfri Trilogy kopp med skruefiksasjon eller beinpakking med sementert kopp. I spesielle tilfeller benyttes Avantage kopp, som er en anti-luksasjonskopp.

 

Dersom en planlegger å skifte plastforingen (lineren) på en fastsittende kopp, må liner bestilles fra forhandler. Bestill da highly crosslinked PE. Alternativt kan en kryssbundet polyetylen-kopp beregnet på sementering støpes inn i metal backingen.

 

Revisjon ved protesenær fraktur eller ved stort beintap i femur: Her bruker vi sementfri TTHR femur med sperring distalt, eller beinpakking med CPT protese.

Etterkontroll av proteser 

Alle pasienter med totalproteser I hoften skal kontrolleres.

 

Primære sementerte proteser

Første kontroll 3 måneder postoperativt, deretter kontoll etter 1 år. Hvis alt er bra da, kontroll 5 år postoperativt. Hos pas eldre enn 70 år vurderer en da å avslutte kontroll dersom en ikke finner faresignaler for løsning som oppklaringssoner, migrasjon eller smerter. Be pasienten om å kontakte oss eller egen lege dersom symptomer oppstår. Yngre pasienter kontrollerer vanligvis hvert 5. år men avhengig av symptomer og funn.

 

Usementerte proteser

Disse har mer usikre resultater enn vanlige proteser og kontrollerene avsluttes prinsipielt ikke. Etter 5 år bør kontrollene, på grunn av faren for slitasje av plasten og osteolyse, være ca hvert 2. år. Plastslitasje og osteolyse kan være akselererende, og pasienter som har slitasje eller osteolyse må kontrolleres så hyppig at de kan revideres før koppen er slitt gjennom og før osteolysen er så omfattende at dette vanskeliggjør revisjon.

 

Pasienter som er med i forskningsprosjekt, kontrolleres etter prosjektets protokoll.

 

Ved alle kontroller og før utreise tas: rtg. Av bekken ("Protesebekken") og hofteledd.