Sviktende nyrefunksjon

12.02.2020Versjon 1.0Forfatter: Henning Onarheim

Generelt 

Akutt nyresvikt hos brannskadde kan oppstå tidlig i forløpet, da gjerne som en følge av helt utilstrekkelig væskebehandling eller omfattende muskelskade. Mange tilfelle av nyresvikt etter brannskade sees likevel litt ut i forløpet og gjerne i forbindelse med alvorlige septiske episoder.

 

Rutinemessig bestemmes ved større brannskader døgn-utskillelse av kreatinin (normalt: 5,5-25,0 mmol/d) og karbamid (normalt: 350-500 mmol/d) mandag, onsdag og fredag, og daglig hvis behov.

Væskebalanse - særlige forhold 

Daglige målinger av døgndiurese og rimelig hyppig måling av kroppsvekt gir en viss støtte i vurderinger av væskebalanse. Kraftig katabole pasienter, med høy produksjon av karbamid, kan ha behov for å ha diurese > 2 liter/døgn for å kunne skulle ut gjerne 800-1000 mmol karbamid (eller mer) i døgnet.

 

Noen andre særlige forhold hos brannskadepasienter:

  • Store væsketap i sårflater, eventuelt kombinert med diarre, kan bidra til utvikling av prerenal nyresvikt.
  • Pasienter med større gjenstående åpne sårområder har ofte vesentlige væsketap via sårflatene. Hvis nyreerstattende behandling gies i form av (daglig) intermitterende hemodialyse kan det derfor være mindre behov for væsketrekk enn hos "vanlige" intensivpasienter. Vedvarende diare kan også som "bivirkning" redusere behov for væsketrekk.
  • Hvis en pasient med brannskade og nyresvikt kan greie seg med et ganske beskjedent væsketrekk, tolereres som oftest intermitterende hemodialyse bedre enn hos andre kritisk syke pasienter, som ofte må forsøkes trukket for relativt mye væske ila. få timers dialyse. 

Hyperkalemi 

Behandling av Hyperkalemi er omtalt i Metodebok i Intensivmedisin.

Nyreerstattende behandling 

I Metodebok i Intensivmedisin er særlig avsnittene Akutt nyresvikt (AKI), Hemofiltrasjon- (veno-venøs), Hemofiltrasjon: Citrat antikoagulering og Hemofiltrasjon: Prismaflex relevante for nyreerstattende behandling hos brannskadde.

 

Ved hemofiltrasjon hos pasienter med brannskade har vi for å unngå systemisk antikoagulasjon vanligvis anvendt citrat som antikoagulasjon.

Kreatinin clearance (målt) 

Ved ustabil nyrefunksjon kan målt kreatinin-clearance gi mer nøyaktig informasjon enn en verdi for kreatinin clerance basert alene på et estimat ut fra se-kreatinin (e-GFR):

 

målt kreatinin clearance (i ml/min) = (694 x (dU-kreatinin (i mmol/d)) / se-kreatinin (i mikromol/l)

 

Nedenfor finnes i nettversjonen et Excel-vedlegg der verdier for dU-kreatinin (i mmol/d) og se-kreatinin (i mikromol/l) kan legges inn for beregning av kreatinin clearance (målt).