Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Yersinia IgM/IgA/IgG/annen serologi

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
05.12.2023Versjon 1.2Forfatter: Elisabeth Toverud Landaas, Silje Strand JohannessenGodkjent av: Kristine SchiøtzGodkjent dato: 2023-12-05

Indikasjon for prøvetaking 

Pasient med mistenkt komplikasjon av Yersiniainfeksjon:

  • Reaktiv artritt
  • Erythema nodosum
  • Glomerulonefritt
  • Myokarditt
  • Mesenterial adenitt
  • Terminal ileitt

 

Viktig: Akutt diarè er IKKE indikasjon for serologisk undersøkelse.

Prøvemateriale 

Serum eller EDTA-plasma.

Minimum 200 µL.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

Undersøkelsesprinsipp 

ELISA prinsipp på automatisk analyseplatform, Evolis.

Utførende laboratorium 

Enhet for serologi, OUS Ullevål.

Svar 

Negativ / Gråsone / Positiv.

Svartid 

1-8 virkedager.

Tolkning 

Avhenger av serologisk metode.

  • Etter infeksjon kan IgG antistoffer påvises i mange år. Seroprevalens i normal populasjon i Europa er angitt til ca.30 - 45 %
  • Ved ukomplisert, akutt infeksjon reduseres IgA og IgM antistoffer innen få måneder
  • Ved postinfeksjonskomplikasjoner reduseres IgM innen få måneder, mens IgA kan holde seg på høyt nivå i årevis

 

Resultatene for henholdsvis IgM, IgA og IgG vurderes samlet av lege, sammenholdes med kliniske opplysninger, og det gis konklusjon vedrørende aktuell/nylig/tidligere gjennomgått infeksjon.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.