Mikrobiologiske analyser som begynner på
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Nocardia dyrkning

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
Akkreditert: NS-EN ISO15189:2012, TEST227
30.11.2023Versjon 1.3Forfatter: Anne-Marthe Urdal Sand, Jørgen Bjørnholt Godkjent av: Andreas LindGodkjent dato: 2023-11-30

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om infeksjon med Nocardia sp.

Prøvemateriale 

Nedre luftveisprøver, materiale fra hjerneabscess, spinalvæske, biopsi fra hud/bløtvev.

Rekvirering  

Elektronisk rekvirering anbefales.

Rekvirenter uten slik tilgang, se Rekvisisjoner.

 

Ønske om dyrkning mtp. Nocardia species må spesifiseres i rekvisisjonen.

Oppbevaring og forsendelse 

Alle prøver skal sendes laboratoriet raskest mulig. Generelt bør de oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriell dyrkning på anrikningsmeider og selektive medier i tillegg til standardmedier.

Utførende laboratorium 

  • Enhet for bakteriologi, OUS Ullevål
  • Enhet for bakteriologi, OUS Rikshospitalet

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

Negative svar: 14 -21 dager.

Svartid for positive resultater vil variere.

Akkreditert 

Analysen er akkreditert etter ISO 15189.