Vis emner som begynner på ...
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Æ
Ø
Å

Campylobacter jejuni IgA, IgM og IgG

Dette emnet er hentet fra Mikrobiologi (NFMM)
  Sendeprøve: Sendes OUS Ullevål. Tekst hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi
12.04.2024Versjon 1.2

Indikasjon for prøvetaking 

Reaktiv artritt, Guillan Barré-Syndrom eller andre autoimmuntilstander mistenkt utløst av Campylobacter jejuni-infeksjon.

 

Anmerkning: Akutt diaré er IKKE indikasjon for serologisk undersøkelse. Campylobacter infeksjon blir vanligvis diagnostisert ved isolering av bakterien fra avføring eller blod, men er bare mulig i et lite tidsrom i infeksjonsforløpet. Antistoffundersøkelse kan bidra til å verifiserte infeksjonen.

Prøvemateriale 

Undersøkelsesprinsipp 

Manuelt immunkjemisk prinsipp.

Svartid 

1-2 dager.

Tolkning 

Resultatene for henholdsvis IgM, IgA og IgG vurderes samlet av lege sammenholdt med oppgitte kliniske opplysninger. Det gis en konklusjon vedrørende aktuell/nylig/tidligere gjennomgått infeksjon.