EDTA fullblod

28.06.2022Versjon 0.2

Prøvetakingsutstyr 

EDTAglass uten gel

Fullblod

Prøvetaking 

Viktig: Prøve til HIV-DNA provirusundersøkelse må IKKE sentrifugeres.

Forsendelse 

  • Holdbarhet ca 3 døgn.
  • Prøver bør oppbevares kaldt før forsendelse og kan transporteres ved 2 - 25ºC.
  • Slike analyser utføres ofte kun i normal åpningstid og prøver må derfor sendes slik at transport- og oppbevaringstid ikke overskrider holdbarhet pga helligdager og helg.