Analyser

Dyrkning av øyeprøver

11.04.2024Versjon 1.5

Indikasjon for prøvetaking 

Mistanke om bakterie- eller soppinfeksjon i øyet eller omkringliggende vev.

 

Se også Acanthamoeba dyrkning

Prøvemateriale 

Se Øyeprøver.

Rekvirering  

Ved lite prøvemateriale og flere rekvirerte undersøkelser, vennligst angi prioritering.

 

Undersøkelser med tanke på gonokokker, amøber, virus, toxoplasma og intracellulære bakterier (f.eks. Chlamydia og mykobakterier) må rekvireres spesielt.

Prøvehåndtering og forsendelse 

Raskest mulig transport til laboratoriet.

 

Prøver fra indre øye ved alvorlig klinikk bør meldes telefonisk, særlig utenom ordinær arbeidstid.

 

Ved mistanke om infeksjon med gonokokker skal prøven oppbevares i romtemperatur. For øvrig oppbevares prøver i kjøleskap (2-8 oC) inntil forsendelse.

Undersøkelsesprinsipp 

Bakteriologisk dyrkning.

Svar 

Relevante bakteriefunn rapporteres med mengdeangivelse og resistensbestemmelse.

Svartid 

  • Bakteriedyrkning av konjunktivale prøver: Negative svar 2 virkedager.
  • Øvrige prøver: Negative svar kan ta inntil 7 dager.
  • Positive resultater: Svartid vil variere.

Tolkning 

  • Vekst av mikrober som inngår i normal flora vurderes utifra klinikk, prøvemateriale og risiko for foruresning av prøven
  • Antimikrobiell behandling før prøvetaking kan medføre negative dyrkningssvar
  • Virus og intracellulære bakterier (f.eks. Chlamydia og mykobakterier) påvises ikke ved allminnelig bakteriell dyrkning

Merknader 

Ved lite prøvemateriale og flere rekvirerte undersøkelser, vennligst angi prioritering.

 

Undersøkelser med tanke på gonokokker, amøber, virus, toxoplasma og intracellulære bakterier (f.eks. Chlamydia og mykobakterier) må rekvireres spesielt.

 

Prøver fra indre øye

  • Direkte mikroskopi utføres, dersom det er nok materiale
  • Ved alvorlig klinikk og forutgående antimikrobiell behandling kan det være aktuelt med analyser for å påvise Bakterie sekvensering eller Soppsekvensering